Tarnowskie Góry

Hala Sportowa ul. Obwodnica 8

25 listopada 2018 (Niedziela)

Trenerze !

Pamiętaj zgłaszać zawodników na przygotowanym arkuszu. Wypełnij wszystkie pola: rocznik, waga, poziom zawodnika, podawaj nazwy zgodnie z wytycznymi nazwisko i imię.
Arkusze niepoprawnie przygotowane będą odsyłane. Organizator nie przewiduje przyjmowania zgłoszeń w innej formie jak również przyjmowania kilku zgłoszeń z jednego klubu lub dosyłania w ratach.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania

 
?

Dla Rodziców

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) proszę zwrócić uwagę na podanie wagi dziecka na oświadczeniu.
?

Dla Trenerów

Arkusz zgłoszenia dzieci do rywalizacji.
Jeden wzór na wszystkie rzuty ligi, proszę zwrócić uwagę na format zapisu imienia, nazwiska i podawać właściwe roczniki i płeć.

Komunikat organizacyjny

Komunikat organizacyjny wraz z rozpiską godzinową w przygotowaniu.

Po wybraniu przycisku Pobierz, dokument zostanie otwarty w GDrive. Aby pobrać go na swój dysk w dowolnym formacie po załadowaniu wybierz z menu Plik i Pobierz jako…